Kampen om de beste hodene tilspisser seg

Kampen om de beste hodene tilspisser seg

ANNONSE: INNHOLDET ER PRODUSERT AV ADRESSEAVISENS ANNONSEAVDELING
Saken er skrevet av: Anders Berggren, Leder forretningsutvikling og produkt

Teknologi og automatisering blir viktigere og viktigere innenfor de fleste virksomheter. Effektivisering av prosesser, bruk av maskinlæring og etter hvert kunstig intelligens har blitt dagligdags i mange bransjer.

Virksomhetene utvikler seg. Hele bransjer forsvinner – og andre dukker opp. Nye tjenester lanseres – og andre forsvinner. Nye og gjerne ukjente aktører utfordrer det etablerte. Alt dette skjer i et tempo, som bare øker i hastighet og omfang. Alle teknologidrevne produkter og tjenester er under konstant press, men lykkes man kan også verden være et nytt marked.

Betyr dette at mennesker blir overflødige? Neppe med det første. Noen yrker forsvinner, og andre dukker opp. Menneskene sitter fremdeles bak maskinene og for å henge med på utviklingen trenger vi disse menneskene.

Et eksempel innenfor salg kan være at antallet «tradisjonelle selgere» nedskaleres, parallelt med oppbyggingen av nye kundereiser der digitalt salg tar en større og viktigere rolle. Det betyr at det nye salgsteamet også består av digitale markedsførere, analytikere, utviklere og innholdsprodusenter. Gjort riktig kan dette gi muligheter for å betjene både nye og eksisterende kunder på en mer effektiv måte -og til en lavere kostnad. Kanskje kan man man vokse innenfor nye kundesegmenter?

For mange virksomheter vil det være kritisk for konkurransekraften at man tiltrekker seg de klokeste hodene til sentrale roller. Her snakker vi definitivt ikke bare om ledere. Fagspesialistene er viktigere enn noen gang.

Ifølge McKinsey avhenger bedriftens verdiskapning i snitt av 5 prosent av bedriftens ansatte. Dette er folk som sitter i nøkkelroller innenfor eksempelvis ledelse, prosjektledelse og utvikling. 95 prosent av verdiskapningen er ifølge McKinsey, knyttet til disse rollene. Uten disse menneskene på laget vil man raskt kunne miste konkurransekraft. Dette betyr ikke at de resterende 95 prosentene er uviktige. Så langt derifra. Uten disse vil ikke de 5 prosentene som setter retning være i stand til å kunne realisere verdi for virksomheten. Alt henger sammen. Alle spiller en viktig rolle.

Mislykkes du derimot i å tiltrekke deg disse 5 prosentene kan virksomheten raskt miste tempo og konkurransekraft. Det kan bety kroken på døra eller lav resultatgrad, som sender virksomheten inn i en vond sirkel med manglende utviklingskraft.

Noe av det viktigste man gjør som leder er å rekruttere de riktige medarbeiderne. Mislykkes man her hjelper det ikke om man selv er blant de glupeste.

Har man mulighet til å ansette bør man tenke godt over det faktiske behovet. Hva vil bedriften ha behov for å lykkes i fremtiden? Hvilke type utfordringer står virksomheten ovenfor -og har man riktig kompetanse for å lykkes med disse utfordringene? Kanskje vil det være nødvendig å rekruttere innenfor stillingskategorier man ikke har på laget i dag.

Adresseavisens annonseavdeling har lang erfaring med annonserte rekrutteringsprosesser og employer branding. Vi kan hjelpe deg med kommunikasjonen av ditt omdømme ovenfor potensielle kandidater og øke tilfanget av motiverte og høyt kvalifiserte søkere. Du kan lese mer om våre annonseprodukter her, eller kontakte oss via e-post eller tlf. 920 28 031.

INNHOLDET ER PRODUSERT AV ADRESSEAVISENS ANNONSEAVDELING
Innholdet i denne artikkelen er ikke laget av redaksjonen, men av avisens annonseavdeling. Vi er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post