Rekruttering: En oppsigelse er også en mulighet……

Rekruttering: En oppsigelse er også en mulighet……

ANNONSE: INNHOLDET ER PRODUSERT AV ADRESSEAVISENS ANNONSEAVDELING
Saken er skrevet av: Anders Berggren, Leder forretningsutvikling og produkt

Har du jobbet som leder over litt tid har du med stor sannsynlighet opplevd å motta en oppsigelse. Jeg har selv mottatt mange oppsigelser gjennom årene. Min første reaksjon har ofte vært:

 • Kan jeg snu vedkommende?
 • Hvordan skal jeg få løst oppgavene nå?
 • Det vil ta tid å rekruttere en ny medarbeider for å fylle rollen.
 • Det haster…..

En oppsigelse kan for øvrig gi muligheter. Det er ikke nødvendigvis riktig å erstatte for å løse akkurat de samme oppgavene. Kanskje kan det være muligheter for utvikling. Mange gode ideer er parkert på grunn av en manglende stillingshjemmel.

Still deg spørsmålene:

 • Kan oppgavene fordeles på eksisterende bemanning?
 • Kan vi slutte med noe for å få regnestykket til å gå opp?
 • Finnes det kapasitet i andre deler av organisasjonen, kan noe løses en annen plass?
 • Kan noe effektiviseres?

Erfaringsmessig er det mye av det vi driver med, som ikke nødvendigvis er verken nødvendig eller lønnsomt. Men vi fortsetter ofte å gjøre ting på samme måte som før. Endring kan være smertefullt – også for ledere.

La meg gi deg et eksempel:

En salgsorganisasjon får en oppsigelse. Er det nødvendig å erstatte vedkommende med en ny selger eller kan vi styrke salget gjennom å tenke nytt?

 • Er alle kundene lønnsomme (er det kundeforhold som burde vært avviklet)?
 • Er det segmenter vi ikke jobber med, som kunne skapt mer lønnsomhet?
 • Jobber vi på riktig måte med våre kunder (eksisterende og nye)?
 • Kan vi drive salg via andre kanaler enn «tradisjonelle» selgere?

Kanskje er konklusjonen at man egentlig burde styrke salget gjennom å erstatte med ny kompetanse. Noen som sørger for leadsgenerering gjennom digital tilstedeværelse i form av selvbetjente bestillingsløsninger eller innhold, som gjør at virksomheten blir mer interessant for potensielle kunder. Kanskje vil man i større grad motta henvendelser fra kunder som allerede har kvalifisert seg selv?

Har vi gode nok rutiner for kvalifisering/prospecting, eller kunne det vært lønnsomt med større grad av kvalifisering gjennom gode analyser? Analyser som gjør at man i større grad bruker tid på de riktige prospectene? Har man den nødvendige analysekapasiteten og kompetansen på plass, eller ville dette vært noe som kunne styrket en eksisterende salgsorganisasjonen?

Jobber alle i salg med hele salgsprosessen (fra bestilling til betaling)? Kunne man frigjort tid til bearbeiding av kunder gjennom større grad av rendyrking? Hvilke muligheter har man innenfor eksisterende bemanning?

Hovedpoenget er at en oppsigelse også kan gi muligheter for utvikling. Ta deg tid til å vurdere hvilke behov virksomheten vil ha i fremtiden – og husk at fremtiden kommer raskere enn noen gang. For mange er den her allerede, uten at man nødvendigvis har reflektert tilstrekkelig over hvilke behov dette utløser. Det kan ofte være sunt å involvere en tredjepart i denne typen prosesser. Noen som utfordrer det etablerte og får opp de riktige spørsmålene.

Adresseavisen kan ikke hjelpe deg med å identifisere virksomhetens behov for fremtiden, men vi kan i aller høyeste grad hjelpe deg å formidle virksomhetens behov ovenfor potensielle kandidater. Gjort riktig kan en godt designet rekrutteringskampanje hjelpe deg med å tiltrekke høyt kvalifiserte og motiverte kandidater, som skal hjelpe deg å bygge fremtiden.

Et første møte med oss er alltid uten kostnad og helt uforpliktende. Vi garanterer uansett utfall at du vil ha fått ny innsikt og gjort deg refleksjoner, som kan hjelpe deg i et videre arbeid med rekruttering. Helt uavhengig av om du velger å gå videre med oss som leverandør. Ta kontakt med oss på e-post eller tlf. 920 28 03 for en prat om hva vi kan gjør for din virksomhet.

Ønsker du å lese mer? Her har vi samlet en rekke artikler om annonserte rekrutteringsprosesser, tekst i stillingsannonser, employer branding og kandidatens motivasjon,

INNHOLDET ER PRODUSERT AV ADRESSEAVISENS ANNONSEAVDELING
Innholdet i denne artikkelen er ikke laget av redaksjonen, men av avisens annonseavdeling. Vi er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post. Synes du denne type artikler ser spennende ut for din bedrift, ta gjerne kontakt på samme e-post