Tips til referansesjekken

Tips til referansesjekken

ANNONSE: INNHOLDET ER PRODUSERT AV ADRESSEAVISENS ANNONSEAVDELING
Saken er skrevet av: Anders Berggren, Leder forretningsutvikling og produkt

Etter en grundig prosess med intervjuer og utvelgelse sitter du igjen med en eller flere potensielle kandidater. Alle har gitt et positivt inntrykk og utmerker seg kanskje med litt forskjellige styrker, svakheter og konkrete ferdigheter, som gjerne er verifisert gjennom personlighetstester og ferdighetstester.

Før du bestemmer deg for å gi et tilbud er det viktig å gjennomføre en grundig referansesjekk. Dette må selvfølgelig alltid avklares med kandidaten på forhånd

Det er viktig å være klar over at referansesjekken ikke er en garanti for at ansettelsen blir en suksess. Enkelte undersøkelser viser at validiteten i en referansesjekk kan være lav.

To fenomener, som kan oppstå i en referansesjekk er «falsk positiv» og «falsk negativ».

Eksempel på en «falsk positiv» referanse:
Enkelte kan av frykt for konflikter eller liknende være redde for å si noe negativt om en tidligere ansatt. De holder derfor tilbake og fokuserer utelukkende på det positive. Enkelte kan også å ha problemer med å oppgi negative egenskaper da de har problemer med å skille person og sak (man kan være både snill, hyggelig og omgjengelig uten at man har prestert i jobben).
Et annet eksempel er der du har fått oppgitt en eksisterende leder som referanse. Referansen kan finne på å gi en feilaktig fremstilling av vedkommende med formål om å få en oppsigelse.

Eksempel på en «falsk negativ» referanse:
Refransen har vært i en eller annen konflikt med vedkommende -uten at dette er representativt for den ansattes generelle væremåte.
Et annet eksempel kan være at du snakker med en eksisterende leder, som i frykt av å miste en ansatt setter vedkommende i et dårlig lys. Dette tilhører forhåpentligvis sjeldenhetene.

Jeg har selv gjennom min karriere vært borti referansesjekker i kategoriene «falsk positiv» og «falsk negativ».

Noen konkrete tips til referansesjekken:

 1. Avklar hvilken relasjon kandidaten har til referansen:
  – Tidligere ledere
  – Eksisterende leder
  – Tidligere kollega
  – Eksisterende kollega
  – Kunde/forretningsforbindelse
  – Lærer
  – Personlig referanse
 2. Det er en fordel om referansene er av nyere dato. Det er også en fordel å snakke med flere referanser -og da gjerne ledere. I noen tilfeller kan det være krevende å finne referanser av nyere dato. Som regel er eksisterende arbeidsgiver uvitende om at en ansatt er i en prosess for jobb bytte. Det hører med til sjeldenhetene at en eksisterende leder er oppgitt som referanse. Jeg etterstreber alltid å få minimum 3 referanser.
 3. Foreslå gjerne referanser selv. Hvis kandidaten har motforestillinger er det viktig å utforske årsaken. Eksempel: Hva er årsaken til at jeg ikke bør snakke med xxxx i bedrift xxxx?
 4. Forsikre deg om at referansen har tid til å gjennomføre samtalen. Avtal tidspunkt på forhånd og opplys om varighet. Send gjerne en møteinnkalling, som legger seg i kalenderen.
 5. Referansesjekken bør alltid være en strukturert og godt planlagt samtale. Formuler spørsmålene på forhånd og benytt deg gjerne av et skjema. Dette vil gjøre det enklere å sørge for at samtalen blir strukturert.
 6. Still en kombinasjon av åpne og lukkede spørsmål. Åpne spørsmål vil i større grad kunne gi deg ny informasjon. Lukkede spørsmål vil kunne benyttes for å få bekreftet det du allerede tror.
  – Åpne spørsmål stilles på en måte som gjør at referanse må svare mer utfyllende gjennom å fortelle.
  – Lukkede spørsmål kan besvares med et enkelt ja eller nei.
 7. Lytt godt på svarene. En god kollega fortalte meg tidlig i min karriere at det var en grunn til at jeg var utstyrt med to ører og en munn.
  Er det noe du bør utforske med oppfølgende spørsmål? Er det noe som blir sagt mellom linjene? Er referansen nølende eller vag i sine svar? Eksempel på oppfølgende spørsmål:
  – Når du sier vedkommende er nøyaktig -kan du gi noen eksempler der dette kommer til uttrykk?
  – Når du sier vedkommende samarbeider godt i team -kan du gi et eksempel der dette kommer til uttrykk?
 8. Vær oppmerksom på hvilken type oppgaver vedkommende hadde i sin tidligere jobb. Er det egenskaper ved oppgavene som er sammenfallende med oppgavene du skal ha løst eller er det en helt annen kategori? En kandidat kan ha underprestert i en stilling, men ha potensiale til å blomstre innenfor et annet område. Det motsatte kan selvfølgelig også være tilfelle. Kandidaten kan ha gjort en utmerket jobb i en stilling, men arbeidsoppgavene du skal ha løst sammenfaller ikke med kandidatens ferdigheter eller motivasjon.
 9. Som hovedregel har du ikke lov å stilles spørsmål rundt kandidatens helse, fravær, seksuell legning, religion eller politisk ståsted.
 10. Makuler dokumenter knyttet til referansesjekken i etterkant av en ferdig rekrutteringsprosess.
 11. Om du ikke har tilstrekkelig erfaring kan det være lønnsomt å engasjere et rekrutteringsbyrå for gjennomføring.

 

Adresseavisen kan ikke hjelpe deg med referansesjekken. Vi har for øvrig har lang erfaring med annonserte rekrutteringsprosesser og employer branding. Vi kan hjelpe deg med kommunikasjonen av ditt omdømme ovenfor potensielle kandidater og øke tilfanget av motiverte og kvalifiserte søkere. Du kan lese mer om våre annonseprodukter her, eller du kan kontakte oss via e-post eller telefon 920 28 031.

Et første møte med oss er alltid uten kostnad og helt uforpliktende. Vi garanterer uansett utfall at du vil ha fått ny innsikt og gjort deg refleksjoner, som kan hjelpe deg i et videre arbeid med rekruttering. Helt uavhengig av om du velger å gå videre med oss som leverandør.

Ønsker du å lære mer om stillingsannonser og employer branding? Les mer om tematikken her.

INNHOLDET ER PRODUSERT AV ADRESSEAVISENS ANNONSEAVDELING
Innholdet i denne artikkelen er ikke laget av redaksjonen, men av Adresseavisens annonseavdeling. Vi er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post. Synes du denne type artikler ser spennende ut for din bedrift, ta gjerne kontakt på samme e-post