Hvorfor bør man teste kandidater? Utgjør det en forskjell?

Hvorfor bør man teste kandidater? Utgjør det en forskjell?

ANNONSE: INNHOLDET ER PRODUSERT AV ADRESSEAVISENS ANNONSEAVDELING
Saken er skrevet av: Anders Berggren, Leder forretningsutvikling og produkt

Det finnes flere forskjellige verktøy som kan hjelpe deg i rekrutteringsprosessen:

  • Personlighetstester
  • Evnetester
  • Praktiske oppgaver og case

De fleste byråene benytter personlighetstester, som en standard del av rekrutteringsprosessen. Personlig liker jeg kombinasjonen av flere typer verktøy. Det gir meg et helt annet beslutningsgrunnlag enn om jeg begrenser meg til en personlighetstest.

Jeg har ved flere tilfeller fått både positive, negative og overraskende resultater ved gjennomføring av evnetester og praktiske oppgaver/case. Dette er resultater jeg ikke ville fått ved å kun gjennomføre en personlighetstest i kombinasjon med et «tradisjonelt» intervju.

Personlighetstester:
Avdekker grunnleggende personlighetstrekk og kan i hendene på rett person brukes som verktøy for å avdekke kandidatens tilbøyelighet til adferd i forskjellige situasjoner. Personlighetstester skal alltid brukes i kombinasjon med en samtale. En personlighetstest vil ikke si noe om en persons kunnskap, forståelse og ferdigheter. Personlighetstester skal alltid gjennomføres av sertifisert personell.

Evnetester:
En evnetest vil kunne avdekke kandidatens evne til logisk tenkning. Dette vil kunne benyttes til å forstå kandidatens utgangspunkt for kompleks oppgaveløsning og evne til læring. Det vil også kunne si noe om kandidatens behov for støtte i det daglige arbeidet. Evnetester skal alltid gjennomføres av sertifisert personell.

Praktiske oppgaver og case:
En praktisk oppgave/et case er en form for testing der man kan avdekke en kandidats kunnskap, forståelse og ferdigheter innenfor et helt spesifikt område. Et gjennomtenkt case designes av oppdragsgiver i samarbeid med byrået. Rekrutterer du innenfor en ny kategori vil det kunne være nødvendig med ekstern støtte. Case/oppgave vil ha stor variasjon med utgangspunkt i stillingskategori og nivå.

Generelt om tester:

  • Personlighetstester og evnetester bør alltid være DNV sertifiserte. Her finner du en oversikt over sertifiserte tester.
  • Testen skal alltid gjennomføres og tolkes av sertifisert personell. Her får du hjelp av din rekrutteringspartner.
  • Utvikling av egne case og oppgaver bør alltid gjøres av personell med tilstrekkelig kompetanse og erfaring. Pass på at oppgaven er beskrevet på en god måte. Legg inn forutsetninger. Spesifiser form på innlevering/fremføring/demonstrasjon. Vær tilgjengelig for spørsmål.

Adresseavisen bistår ikke med testing av kandidater , men vi lang erfaring med rekrutteringskampanjer og employer branding. Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe deg å tiltrekke kandidater med ekte motivasjon. Vi hjelper deg med annonsering uavhengig av geografisk nedslagsfelt. Gjennom våre egne og partneres nettsteder (vg.no, Aftenposten.no, E24 o.s.v) treffer vi 85% av Norges befolkning -hver dag. Ønsker du å nå ut over Norges grenser hjelper vi deg med dette også.

Et første møte med oss er alltid uten kostnad og helt uforpliktende. Vi garanterer uansett utfall at du vil ha fått ny innsikt og gjort deg refleksjoner, som kan hjelpe deg i et videre arbeid med rekruttering. Helt uavhengig av om du velger å gå videre med oss som leverandør.

Ønsker du å lære mer om stillingsannonser og employer branding? Les mer om tematikken her.

INNHOLDET ER PRODUSERT AV ADRESSEAVISENS ANNONSEAVDELING
Innholdet i denne artikkelen er ikke laget av redaksjonen, men av Adresseavisens annonseavdeling. Vi er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post. Synes du denne type artikler ser spennende ut for din bedrift, ta gjerne kontakt på samme e-post